Quality and Qualifications Ireland

 news

Quality and Qualifications Ireland (QQI) Established 

On 6 November 2012, Quality and Qualifications Ireland (QQI) www.qqi.ie  was established as a new integrated agency replacing (FETAC, HETAC, NQAI and incorporating the functions of IUQB). 

Providers and other stakeholders should follow www.qqi.ie to keep up to date with service arrangements, including those previously offered by FETAC/HETAC, IUQB and NQAI and with changes that our new legislation requires. Registered Providers will receive our regular Providers Update e-zine. 

You will continue to see the FETAC, HETAC, NQAI and IUQB logos and name as we rebrand to QQI. This website will continue to be used for operational business continuity purposes only until further notice.

Bunú Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

 An 6 Samhain 2012, bunaíodh Údarás Cáilíochta agus Cáilíochtaí na hÉireann (QQI) www.qqi.ie mar ghníomhaireacht nua chomhtháite (a ghabhfaidh áit FETAC, HETAC agus an NQAI agus a ndéanfar feidhmeanna an IUQB a chorprú ann).

Moltar do sholáthraithe agus do gheallsealbhóirí súil a choimeád ar www.qqi.ie chun go mbeidh siad ar an eolas mar gheall ar shocruithe seirbhíse, lena n-áirítear socruithe a thairg FETAC/HETAC, IUQB agus NQAI roimhe seo, agus mar gheall ar athruithe a cheanglófar faoin reachtaíocht nua. Gheobhaidh Soláthraithe Cláraithe an R-iris Nuashonrúcháin do Sholáthraithe uainn go rialta.

Beidh lógónna agus ainmneacha FETAC, HETAC, NQAI agus IUQB le feiceáil fad a bheimid ag athbhrandáil mar an QQI.  Ar mhaithe le leanúnachas i gcúrsaí gnó amháin a úsáidfear an suíomh idirlín seo feasta nó go bhfógrófar a mhalairt.back to topserver 01