Aistriúchán & Eagarthóireacht - Ar Líne

Maynooth University

 

Course Name Aistriúchán & Eagarthóireacht - Ar Líne
Course Provider Maynooth University
Course Code MH53C
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Part time, Online or Distance
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters MA
Enrolment and Start Dates Comment Dáta tosaithe: Meán Fómhair
Application Date Iarratais: Lúnasa
PAC Application Information Déan iarratas ar líne ag http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC: MH53C

Ní mór cóipeanna dearbhaithe de thras-scríbhinní torthaí oifigiúla, nach cáilíochtaí de chuid Ollscoil Mhá Nuad iad, a chur leis an iarratas.

Is féidir na nithe thuas a sheoladh chuig PAC, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, nó iad a uaslódáil chuig suíomh gréasáin PAC.
Application Weblink Web Page - Click Here
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Riachtanais iontrála

Ar a laghad 65% sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne).
Course Content

Expand+Eolas ginearálta

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) á reáchtáil ag Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad ó bhí 2007 ann. Le freastal ar éileamh ó iarrthóirí, ó chéimithe agus ó fhos...

Careers or Further Progression

Expand+Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine ar mian leo a bheith ag obair mar aistritheoirí agus mar eagarthóirí, agus ar dhaoine atá ag obair sna hearnálacha sin cheana féin, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag ...

Further Enquiries Stiúrthóir an chláir: Helen Hegarty
Uimhir theileafóin: (01) 708 3737
Seoladh ríomhphoist: teanga@mu.ie
Suíomh gréasáin: https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language
Seoladh: Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here