Translating & Editing - Aistriúchán Agus San Eagarthóireacht - Ar Líne

Maynooth University

 

Course Name Translating & Editing - Aistriúchán Agus San Eagarthóireacht - Ar Líne
Course Provider Maynooth University
Course Code MH51C
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Part time, Online or Distance
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters PG Dip
Application Date Closing Date : 30 June 2023
PAC Application Information

Expand+Déan iarratas ar líne ag http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC don Dioplóma Iarchéime: MH51C

Cód PAC don MA: MH53C

Ní mór cóipeanna dearbhaithe de thras-scríbhinní torthaí oifigiúla, nach cáilíochtaí de chuid Ollscoil ...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration Cúrsa páirtaimseartha ar líne thar dhá bhliain
2 years
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements

Expand+Riachtanais iontrála

1. Bunchéim (ní gá gur céim sa Ghaeilge a bheadh ann).

2. Pas i scrúdú iontrála teanga (gramadach, ceartúsáid na teanga, aistriúchán agus píosa scríbhneoireachta). Tá scrúdú samplach iontrála ar fáil ac...

Course Summary

Expand+Tá an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga, agus scileanna aistriúcháin agus eagarthóireachta a fhoghlaim. Cúrsa praiticiúil at...

Course Content

Expand+Cúlra

De bhrí go bhfuil ardú stádais bainte amach ag an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le roinnt blianta anuas, tá méadú tagtha ar an éileamh atá ar dhaoine a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge. Cuireadh an Dioplóma Iarchéi...

Subjects Taught

Expand+Fad an chúrsa

Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne).

Tabharfar deis do na mic léinn sin a bhainfidh an caighdeán cuí amach sa Dioplóma Iarchéime (65...

Careers or Further Progression

Expand+Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine ar mian leo a bheith ag obair mar aistritheoirí agus mar eagarthóirí, agus ar dhaoine atá ag obair sna hearnálacha sin cheana féin, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag ...

Further Enquiries Stiúrthóir an chláir: Freda Nic Giolla Chatháin, Freda.NicGioll@mu.ie
Uimhir theileafóin: (01) 708 6417
Seoladh ríomhphoist: larionad.gaeilge@mu.ie
Suíomh gréasáin: https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language
Seoladh: Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here