Ghaeilge

Mary Immaculate College

 

Course Name Ghaeilge
Course Provider Mary Immaculate College
Course Code 25907 (Assigned by Qualifax. Not an official code)
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major University of Limerick Level 9 NFQ
Apply To School
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Limerick City
Qualification Letters MA
Enrolment and Start Dates Comment Contact Provider for next start date.
Application Weblink Web Page - Click Here
Duration 1 year full-time or 2 years part-time
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements De ghnáth bíonn Céim sa Ghaeilge le 2.2 ar a laghad ag teastáil le go mbeadh duine cáilithe chun tabhairt faoin MA sa Ghaeilge.
Course Content

Expand+Réamhrá
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa s...

Subjects Taught

Expand+Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ...

Further Enquiries Comhordaitheoir an Chláir
An Dr Breandán Ó Cróinín
+353 61 204330
Breandan.OCroinin@mic.ul.ie
Course Web Page Web Page - Click Here