Nua Ghaeilge - Research

Maynooth University

 

Course Name Nua Ghaeilge - Research
Course Provider Maynooth University
Course Code MHU02 MHU03 MHU04 MHU05
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Doctoral (Level 10 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 10 NFQ
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters MLitt & PhD
Enrolment and Start Dates Comment Tús an chúrsa
Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)
PAC Application Information

Expand+Applying for a PhD or Research Masters Programme

When applying for a PhD or Research Masters programme, applicants should contact the Department where they wish to study before they apply on PAC. Please review the Research programmes at Maynooth ...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration MHU02 4 bliana go Lánaimseartha
MHU03 6 bliana go Páirtaimseartha MLitt
MHU04 2 bhliain go Lánaimseartha
MHU05 3 bliana go Páirtaimseartha
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Financial Support Postgraduate Scholarships

Launching 2020
Maynooth University invested €1.4 million in postgraduate scholarship support in 2019. We welcome applications from Maynooth alumni, current students entering postgraduate studies and all EU and non-EU students commencing their postgraduate studies with us. Our scholarship opportunities will open on this webpage in early 2020. https://www.maynoothuniversity.ie/study-maynooth/postgraduate-studies/fees-funding-scholarships
Entry Requirements Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha nó go páirtaimseartha. Ba cheart teagmháil a dhéanamh le Roinn na Nua-Ghaeilge mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais agus foirm iarratais.
Course Content

Expand+Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Déanfar...

Research Areas

Expand+Is iad seo a leanas príomhréimsí taighde na Roinne:
Gearrscéalaíocht na Gaeilge, Teoiricí liteartha, An Nua-Ghaeilge Mhoch, An Nuafhilíocht, Stair na Gaeilge, Canúineolaíocht, Teangeolaíocht, An Rúraíocht, An Fhiannaíocht, Logainmneacha...

Careers or Further Progression Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.
Further Enquiries Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Fionntán de Brún
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here