Nua Ghaeilge - Research

Maynooth University

 

Course Name Nua Ghaeilge - Research
Course Provider Maynooth University
Course Code MHU02 MHU03
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Doctoral (Level 10 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 10 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters PhD
Enrolment and Start Dates Comment Tús an chúrsa Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)
Application Date Dáta Deiridh
31 Iúil. De ghnáth glactar le hiarratais ar chéimeanna taighde ag am ar bith.
PAC Application Information

Expand+Cur isteach ar an gcéim

Ar líne amháin via www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC
MHU02 PhD Nua-Ghaeilge (Tráchtas) Lánaimseartha
MHU03 PhD Nua-Ghaeilge (Tráchtas) Páirtaimseartha

MHU06 PhD Nua-Ghaeilge (Taighde Ealaíonta) Lánaim...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration 4 years Full-time, 6 years Part-time
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements

Expand+Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go...

Course Content

Expand+Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Mar chui...

Careers or Further Progression Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.
Further Enquiries Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Fionntán de Brún
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish

Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here