Nua-Ghaeilge - Modern Irish

Maynooth University

 

Course Name Nua-Ghaeilge - Modern Irish
Course Provider Maynooth University
Course Code MHU50 MHU51
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters MA
Application Date All applications should be made through the PAC system.

Closing Date : 30 June 2020
PAC Application Information

Expand+Applications for all Maynooth University postgraduate programmes must be made online through the Postgraduate Applications Centre (PAC) at www.pac.ie/maynoothuniversity This is an online application system that allows applicants, for a fee of €50, ...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration MHU50 Lánaimseartha (bliain amháin)
MHU51 MA sa Nua Ghaeilge (part-time)
Course Fee In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Financial Support Postgraduate Scholarships

Launching 2020
Maynooth University invested €1.4 million in postgraduate scholarship support in 2019. We welcome applications from Maynooth alumni, current students entering postgraduate studies and all EU and non-EU students commencing their postgraduate studies with us. Our scholarship opportunities will open on this webpage in early 2020. https://www.maynoothuniversity.ie/study-maynooth/postgraduate-studies/fees-funding-scholarships
Entry Requirements Riachtanais Iontrála
Bunchéim Onóracha le Dara hOnóracha grád 2 (II.2) ar a laghad sa Nua-Ghaeilge agus grád II.1 ar a laghad i modúil na teanga. Bíonn agallamh i gceist mar chuid den mheasúnú iontrála.
Comment

Expand+Roinn na Nua-Ghaeilge
Tá traidisiún Gaeilge i Maigh Nuad a théann i bhfad siar. Bunaíodh Ollúnacht le Gaeilge in 1804, go luath tar éis do Choláiste Phádraig teacht ar an bhfód (1795). Dá bhrí sin tá an Ghaeilge á múineadh ar an gcamp...

Course Content Eolas faoin gCúrsa

Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.
Subjects Taught Struchtúr an Chúrsa

Is é aidhm an MA againn go gcuirfidh mic léinn eolas domhain ar roinnt gnéithe de theanga agus de litríocht na Nua-Ghaeilge (ó 1200 AD i leith) agus go mbeidh saineolas acu ar réimse amháin díobh sin de bharr a gcuid taighde.

Course Duration: 1 Bhliain Lánaimseartha
Careers or Further Progression Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.
Further Enquiries Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Ruairí Ó hUiginn
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here