Nua-Ghaeilge - Modern Irish

Maynooth University

 

Course Name Nua-Ghaeilge - Modern Irish
Course Provider Maynooth University
Course Code MHU50 MHU51
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters MA
PAC Application Information Cur isteach ar an gCéim

Iarratas ar líne amháin http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC
MHU50 Lánaimseartha
MHU51 Páirtaimseartha

Ba cheart an t-eolas seo a leanas a chur ar aghaidh chuig PAC

D’iarrthóirí nár bhain an bhunchéim amach in Ollscoil Mhá Nuad: cóip dá dTeastas Breithe nó de Phas bailí, Tras-scríbhinn Oifigiúil agus dhá Theistiméireacht Acadúla mar thacaíocht lena n-iarratas.
Application Weblink Web Page - Click Here
Duration 1 year full-time, 2 years part-time
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Riachtanais Iontrála

Bunchéim Onóracha le Dara hOnóracha grád 2 (II.2) ar a laghad sa Nua-Ghaeilge agus grád II.1 ar a laghad i modúil na teanga. Bíonn agallamh i gceist mar chuid den mheasúnú iontrála.
Course Content

Expand+Eolas faoin gCúrsa

Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

Bíonn deis ag mic l...

Subjects Taught

Expand+Struchtúr an Chúrsa

Is é aidhm an MA againn go gcuirfidh mic léinn eolas domhain ar roinnt gnéithe de theanga, de chultúr agus de litríocht na Nua-Ghaeilge (ó 1200 AD i leith) agus go mbeidh saineolas acu ar réimse amháin díobh sin de b...

Careers or Further Progression Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht, na healaíona Gaeilge agus Gaeltachta agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.
Further Enquiries Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Fionntán de Brún
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here