Léann na Gaeilge

Dublin City University

 

Course Name Léann na Gaeilge
Course Provider Dublin City University
Course Code DC686 DC687
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major Dublin City University Level 9 NFQ
Apply To Course provider
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Glasnevin, Dublin 9
Qualification Letters MSc
Enrolment and Start Dates Comment The programme commences in September 2023.
Application Date

Expand+Application Deadlines
Applications will be accepted on a rolling basis until the programme is full or until the following dates:

• Closing date for non EU applicants is 1st July 2023.
• Closing date for EU applicants is 31st July 2023.

No...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration

Expand+DC686: 1 year full-time
DC687: 2 years part-time

Struchtúr agus Ábhar an Chláir
Is féidir an chéim a bhaint amach trí chlár bliana lánaimseartha nó go páirtaimseartha trí chlár dhá bhliain. Má roghnaíonn tú an clár bliana, déan...

Course Fee Full time
EU Status Fee: €7,400
Non EU Fee: €15,000

Part time
EU Status Fee Part-time: €4,000
Non EU Fee Part time: €7,400
Entry Requirements

Expand+Requirements
For admission to the MA i Léann na Gaeilge, successful applicants will have

EN:
• Having fulfilled the requirements, i.e. normally a recognised honours primary degree (Level 8) in Irish, with a minimum of Second Class Honours.
...

Course Summary

Expand+Is cúrsa nuálach comhaimseartha é an MA i Léann na Gaeilge ina soláthraítear deis do mhic léinn sainscileanna acadúla a ghnóthú trí iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar theanga, ar chultúr, agus ar litríocht na Gaeilge. Tabharfar deis...

Course Content

Expand+The MA i Léann na Gaeilge is an innovative and cutting-edge programme that hones specific academic skills while engaging in a deep exploration of the Irish language, its contemporary culture and its literature. You’ll be guided in a range of metho...

Subjects Taught

Expand+Semester 1 Core Modules
FN560 Scileanna Gaeilge: Modúl é seo ina ndíreofar ar scileanna Gaeilge na mac léinn idir shaibhriú teanga agus bheachtú cruinnis a fhorbairt chun gur fearr a bheas siad in ann an teanga a ionramháil go héife...

Assessment Method Scrúdú scríofa nó measúnuithe leanúnacha a bhíonn i gceist leis an measúnú.
Assessment is by means of written examinations or continuous assessment.

Scrúdú scríofa nó aistí téarma a bhíonn i gceist leis an measúnú.
Assessment is by means of written examinations or essays.
Careers or Further Progression

Expand+Deiseanna Gairme
Mar chéimí de chuid an MA i Léann na Gaeilge beidh réimse deiseanna gairme ar fáil duit. Is féidir le mic léinn, mar shampla, bheith ag obair in earnáil na ndaonnachtaí digiteacha, sna meáin chumarsáide (teilifís, raidi...

Further Enquiries +353 (0) 1 700 6092
padraig.oliathain@dcu.ie
Course Web Page Web Page - Click Here
International Students Web Page - Click Here