Nua Ghaeilge - Research

Maynooth University

 

Course Name Nua Ghaeilge - Research
Course Provider Maynooth University
Course Code MHU04 MHU05
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Maynooth
Qualification Letters MLitt
Enrolment and Start Dates Comment Tús an chúrsa Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)
Application Date Dáta Deiridh
31 Iúil. De ghnáth glactar le hiarratais ar chéimeanna taighde ag am ar bith.
PAC Application Information Cur isteach ar an gcéim

Ar líne amháin via http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC
MHU04 MLitt Lánaimseartha
MHU05 MLitt Páirtaimseartha

Ba cheart an t-eolas seo a leanas a chur ar aghaidh chuig PAC
D’iarrthóirí nár bhain an bhunchéim amach in OÉ Má Nuad: cóip dá dTeastas Breithe nó de Phas bailí, Tras-scríbhinn Oifigiúil agus dhá Theistiméireacht Acadúla mar thacaíocht lena n-iarratas.
Application Weblink Web Page - Click Here
Duration 2 years Full-time, 3 years Part-time
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha nó go páirtaimseartha. Ba cheart teagmháil a dhéanamh le Roinn na Nua-Ghaeilge mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais agus foirm iarratais.
Course Content Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Careers or Further Progression Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.
Further Enquiries Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Fionntán de Brún
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish

Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara
Course Web Page Web Page - Click Here