Cleachtas Gairmiúil sna Meáin

NUI Galway

 

Course Name Cleachtas Gairmiúil sna Meáin
Course Provider NUI Galway
Course Code 1MGM1 1MGM2
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To Course provider
Attendance Options Full time, Part time, Daytime
Location (Districts) Galway City
Qualification Letters MA/Dioplóma Iarchéime
Application Date

Expand+Déan iarratas ag www.nuigalway.ie/postgraduateapplications. Féadfar agallamh a shocrú le hiarrthóirí d’fhonn a gcumas sa Ghaeilge a mheas, agus, de réir mar a fheileann, féadfar samplaí den obair ábhartha atá déanta ag iarrthóirí sna meáin nó i réims...

Application Weblink Web Page - Click Here
Duration Bliain amháin, lánaimseartha. Dhá bhliain, páirtaimseartha.
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Riachtanais Iontrála
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na meán nó i réimse gaolmhar, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chláir a shásamh go bhfuil an caighdeán seo acu sa Ghaeilge.
Number of Places 15
Course Content

Expand+Do Chúrsa
Páirtnéireacht eisceachtúil idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Raidió Teilifís Éireann is ea an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) atá á chur ar fáil trí mheán na Gaeilge ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Faoin bpáirtnéireacht ...

Subjects Taught Na modúil: Cruinnscríobh na Gaeilge 1 (10 ECTS); Gnéithe den Chraoltóireacht Chomhaimseartha (10 ECTS); Iriseoireacht na Linne Seo (5 ECTS); Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde (5 ECTS); Cruinnscríobh na Gaeilge 2 (10 ECTS); Cruthú Ábhair ar Ardáin Ilmheán (10 ECTS); Na Meáin agus a Luchtanna Féachana (5 ECTS); Eiticí agus Litearthacht na Meán (5 ECTS).
Careers or Further Progression

Expand+Deiseanna Gairme
Beidh deiseanna fostaíochta ar fáil do chéimithe an chláir i dtionscal na meán, i ngairmeacha gaolmhara, agus i réimse gairmeacha eile ina mbíonn sártuiscint agus taithí ar na meáin ina mbuntáistí sonracha. Ar na fostóirí sin tá RT...

Further Enquiries SONRAÍ TEAGMHÁLA
Aodh Ó Coileáin
F: +353 91 494 600
R: aodh.ocoileain@oegaillimh.ie
Course Web Page Web Page - Click Here