Léann an Áistriúcháin

NUI Galway

 

Course Name Léann an Áistriúcháin
Course Provider NUI Galway
Course Code 1TLA1
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Graduate Certificate National University of Ireland None
Apply To Course provider
Attendance Options Part time
Location (Districts) Galway City
Application Date CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH:
Níl aon dáta deiridh leagtha síos ag OÉ Gaillimh maidir le glacadh le hiarratais (seachas i gcásanna eisceachtúla). Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach. Iarrtar ar iarratasóirí iarratais a dhéanamh chomh luath agus is féidir.
Application Weblink Web Page - Click Here
Duration Bliain amháin nó dhá bhliain.
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Riachtanais Iontrála
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a gcumas i scríobh na Gaeilge a léiriú.
Number of Places 20
Course Content

Expand+Do Chúrsa
Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ar mhaithe leo siúd ar spéis leo oiliúint i ngnéithe de Léann an Aistriúcháin a chuirfeadh ar a gcumas scileanna aistriúcháin a fheidhmiú go gairmiúil, in earnálacha éagsúla. Déanfar scrúdú grinn ar an leaga...

Careers or Further Progression Deiseanna Gairme
Baineann an-chuid deiseanna oibre leis an aistriúchán: mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo bheith ag obair sa bhaile, agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú don té atá ag obair i bpost lánaimseartha nó páirtaimseartha. Éiríonn le daoine a bhfuil cáilíocht aistriúcháin acu poist a fháil go rialta le gnólachtaí aistriúcháin, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí Gaeilge, an tAontas Eorpach, agus eagraíochtaí stáit.
Further Enquiries Eoin Ó Droighneáin
F: +353 91 493 366

Tomás Ó Maolalaidh
F: +353 91 492 734
R: aistriuchan@oegaillimh.ie
Course Web Page Web Page - Click Here