Oideachas - Máistir Gairmiúil san Iar-bhunscoil - Post Primary Teaching

NUI Galway

 

Course Name Oideachas - Máistir Gairmiúil san Iar-bhunscoil - Post Primary Teaching
Course Provider NUI Galway
Course Code PEG02
Course Type Postgraduate
Qualifications
Award NameNFQ ClassificationAwarding BodyNFQ Level
Degree - Masters (Level 9 NFQ)  More info... Major National University of Ireland Level 9 NFQ
Apply To PAC
Attendance Options Full time, Daytime
Location (Districts) Galway City
Qualification Letters MGO
PAC Application Information CÓ(I)D PAC: PEG02

Spriocdháta: 1 Nollaig 2017
Application Weblink Web Page - Click Here
Duration 2 bhliain lánaimseartha.
Link to Course Fee Web Page - Click Here
Entry Requirements Riachtanais iontrála
Bunchéim ag Leibhéal 8. Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, scrúdú scríofa agus/nó scrúdú béil a dhéanamh.

SEICEÁIL AN GHARDA SÍOCHÁNA/IMRÉITEACH Ó NA PÓILÍNÍ:
Teastaíonn grinnfhiosrúchán Gardaí/ imréiteach na bpóilíní.
Number of Places 35
Comment CÚISEANNA CHUN TABHAIRT FAOIN gCÚRSA
1. Deiseanna láidre fostaíochta—tá an-tóir ar chéimithe an MGO in Éirinn agus thar lear.

2. Saineolas ar an oideachas trí Ghaeilge—is é an MGO an t-aon chlár in oiliúint tosaigh múinteoirí dara leibhéal go hiomlán trí mheán na Gaeilge in Éirinn.

3. Scileanna teicneolaíochta—is é an MGO an t-aon chlár iPad 1:1 in oiliúint tosaigh múinteoirí in Éirinn.
Course Content

Expand+Do chúrsa
Clár máistreachta go hiomlán trí mheán na Gaeilge é an Máistir Gairmiúil san Oideachas. Déantar an clár in oideachas tosaigh múinteoirí dara leibhéal seo go lánaimseartha thar dhá bhliain agus tá sé aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoirea...

Careers or Further Progression Deiseanna gairme
Tabharfaidh an cháilíocht nua seo deiseanna fostaíochta do chéimithe in earnáil an oideachais in Éirinn agus thar lear, agus san earnáil Ghaelscolaíochta sa tír seo ach go háirithe.
Further Enquiries Sinéad Ní Ghuidhir
Scoil an Oideachais
F: +353 91 493 711 / 91 492 861
R: sinead.nighuidhir@nuigalway.ie
Course Web Page Web Page - Click Here